Agroenergia

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłosił nowy program Agroenergia i ruszył nabór wniosków na tą dotację. Głównym celem projektu jest restrukturyzacja sektora rolnego pod kątem ograniczenia negatywnego wpływu tego segmentu rynku na środowisko. Projekt Agroenergia ma na celu zbudowanie samodzielności energetycznej w gospodarstwach rolnych a przez to obszarów wiejskich, co nie tylko ma ogromny pozytywny wpływ na środowisko, ale również znacznie ma zwiększyć poziom lokalnego bezpieczeństwa energetycznego. Drugim aspektem widocznym od strony użytkownika to oszczędności finansowe wynikające z ograniczenia poboru energii z sieci.
Dofinansowaniu podlegają pompy ciepła gruntowe i powietrzne, fot

CEL PROGRAMU AGROENERGIA

Celem programu Agroenergia to wsparcie sektora rolnego i uzbrajanie gospodarstw rolnych w technologie ograniczające zużycie energii i negatywnego wpływu na środowisko przez dofinansowanie na Odnawialne Źródła Energii (OZE).


O PROGRAMIE 

Agroenergia to najnowszy priorytetowy program Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej którego celem są gospodarstwa rolne. Program zakłada dofinansowanie inwestycji tworzących nowe źródło ciepła (np. pompy ciepła) i energii elektrycznej (w tym OZE) wraz z akumulatorami energii, oraz dofinansowanie inswestycji mających na celu zmniejszenia eksploatacji surowców pierwotnych, ich produkcji i przetwarzania, a przez to poprawę ogólnej wydajności energetycznej gospodarstw. Pełna informacja o programie Agroenergia na stronie NFOŚiGW TUTAJ


NA CO MOŻNA PRZEZNACZYĆ DOFINANSOWANIE AGROENERGIA?

Program zakłada finansowanie trzech rodzai inwestycji. Przede wszystkim:

 • Nowe źródła ciepła / ogrzewania i energii elektrycznej (w tym OZE), czyli pompy ciepła i fotowoltaika.
 • Zmniejszenie zużycia surowców pierwotnych,
 • Inwestycje mające na celu podniesienie efektywności energetycznej oraz wszelkiego rodzaju modernizacje i zmiany technologiczne w obiektach istniejących, wszelkich instalacjach i urządzeniach technicznych.

W pierwszym przypadku, czyli instalacji nowego źródła ciepła doskonałym pomysłem są gruntowe i powietrzne pompy ciepła, które idealnie wpasowują się warunki otrzymania dofinansowania. Dla nowych źródeł energii elektrycznej najlepszym wyborem dla gospodarstw rolnych będą panele fotowltaiczne. System paneli PV może pokryć bez problemu 100% zapotrzebowania w energię elektryczną całego gospodarstwa. Fotowoltaika może być montowana niemal na dowolnej powierzchni, a w przypadku niewystarczającej powierzchni instalacja naziemna na pewno pokryje zapotrzebowanie energetyczne. Połączenie pompy ciepła i fotowoltaiki to gwarancja zerowych rachunków za ogrzewanie i za prąd.


DO KOGO SKIEROWANY JEST PROGRAM AGROENERGIA?

Beneficjentami programu „Agroenergia” mogą być wyłącznie rolnicy indywidualni. Rolnik indywidualny to inaczej osoba fizyczna która jest właścicielem, użytkownikiem wieczystym, samoistym posiadaczem lub dzierżawcą nieruchomości rolnych o łacznej powierzchni do 300ha. Dodatkowym warunkiem jest okres minimum 5 lat zamieszkiwania w gminie, w której jest położona jedna z nieruchomości rolnych będąca częscią całego gospodarstwa rolnego i jest prowadzona osobiście przez rolnika przez ten okres.


KIEDY?

Program Agroenergia będzie funkcjonował do 2025 roku, z czego:

 •  znabór wniosków i ostateczna data podpisania umowy to rok 2023,
 •  całość środków będzie wydawana do 2025 roku.

Składać wnioski można od 08.07.2019 – 20.12.2019 lub do wyczerpania środków


ILE PIENIĘDZY SKUPIA W SOBIE PROGRAM?

Dofinansowanie Agroenergia zbudowane jest z dwóch filarów. Całość programu Agroenergia to aż 200 mln zł w tym:

 • 80 mln  to środki przeznaczone na dotacje,
 • 120 mln zł to środki przeznaczone na pożyczki. 

Okres kwalifikowalności kosztów od 01.01.2019 do 31.12.2025.

Dofinansowanie, a wartość inwestycji

 • W formie pożyczki może sięgać do 100% kosztów kwalifikowanych,
 • W formie dotacji do 40% kosztów kwalifikowanych nie więcej niż 800,00 tys. zł.

Warunki dofinansowania

Forma pożyczki:

 • kwota pożyczki: od 100 tys. zł do 2 mln zł,
 • Oprocentowanie pożyczki na warunkach preferencyjnych: WIBOR 3M + 50 pb, nie mniej niż 2% w skali roku.
 • Okres finansowania nie będzie mógł przekroczyć 15 lat.
 • Nie przewidziano możliwości częściowego umorzenia pożyczki.

Maksymalne jednostkowe koszty kwalifikowane

W zależności od wybranego źródła dofinansowania Fundusz zakłada różne wartości dla poszczególnych źródeł OZE:

 • dla instalacji fotowoltaicznych, których moc wynosi od 50 kW do 1 MW maksymalny koszt inwestycyjny brutto ustalono na 2,5 mln zł
 • dla kolektorów słonecznych (kolektory HEVELIUS, o których szczegółowe informacje znajdziemy TUTAJ i TUTAJ) maksymalny koszt inwestycji brutto wynosi 1000 zł/kW
 • dla pomp ciepła – maksymalny koszt wynosi do 4 200 zł/kW dla gruntowych pomp ciepła oraz do 4 000 zł/kW dla powietrznych.


JAK SKŁADAĆ WNIOSKI?

Termin składania wniosków to od 08.07.2019 – 20.12.2019 lub do wyczerpania środków.

Aby przygotować wniosek należy wygenerować wersję elektroniczną przez Generator Wniosków o Dofinansowanie („GWD”), lub w wersji papierowej wygenerowanej przez GWD osobiście w kancelarii NFOŚiGW od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 – 15:30 lub przesłać drogą pocztową na adres

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
ul. Konstruktorska 3A 
02-673 Warszawa
z dopiskiem „Agroenergia”

Generator Wniosków o Dofinansowanie można znaleźć TUTAJ

POMOC W DOFINANSOWANIU?

W swoich szeregach posiadamy osobę o ponad 20 letnim doświadczeniu w uzyskiwaniu wszelkiego rodzaju dofinansowań, z 100% skutecznością. Zadzwoń do nas o pozwolimy określić szanse na uzyskanie dofinansowania. Jeśli zdecydujesz się na naszą pomoc w dofinansowaniu załatwiamy dosłownie wszystkie formalności.