Fotowoltaika dla domu

FOTOWOLTAIKA DLA DOMU

Oferujemy kompleksową usługę, począwszy od fachowego audytu fotowoltaicznego, przez montaż, uruchomienie instalacji i jej serwis. Załatwiamy także wszelkie formalności związane ze zgłoszeniem instalacji do Zakładu Energetycznego i pomagamy w wypełnieniu wniosku o dofinansowanie z programu „Mój Prąd”.

W trakcie audytu fotowoltaicznego, przeanalizujemy Twoje potrzeby i zaproponujemy optymalną wielkość instalacji. Aby zrozumieć opłacalność i korzyści płynące z fotowoltaiki, przeanalizujmy elementy wyceny i sposób montażu instalacji fotowoltaicznych dla budynków mieszkalnych.

1. Moc instalacji fotowoltaicznej

To nasz punkt wyjścia. Ze względu na obowiązujące regulacje dotyczące produkcji energii z mikroinstalacji fotowoltaicznych (czyli takich, które nie przekraczają 50kW mocy), energia wyprodukowana przez Twoją instalację fotowoltaiczną może być wykorzystana jedynie na potrzeby własne. Każdy z klientów, który zdecyduje się na fotowoltaikę w domu jest więc tak zwanym Prosumentem – czyli jednocześnie producentem i konsumentem wytworzonej przez siebie energii. W praktyce oznacza to, że wielkość instalacji fotowoltaicznej i jej szacowane uzyski powinny być zbliżone do zużycia własnego, bowiem nadwyżki energetyczne nie mogą być odsprzedane do sieci Zakładu Energetycznego. W przypadku Klientów Indywidualnych, za każdą kilowatogodzinę (kWh) wprowadzoną do sieci, Prosument może odebrać 80% tej wartości dla instalacji do 10kW i 70% przy instalacjach powyżej 10kW. W zależności od formy rozliczenia z Zakładem Energetycznym – półroczne lub roczne – Klienci mają więc 6 lub 12 miesięcy na „odebranie” wyprodukowanej przez siebie energii.

Aby określić potrzebną moc instalacji, najczęściej patrzymy na zużycie energii w ostatnich miesiącach bądź latach (np. bazując na rachunkach z Zakładu Energetycznego). Pozwala nam to określić jaka moc instalacji powinna zaspokoić bieżące potrzeby, a w przypadku zasygnalizowania przez Klienta dodatkowych urządzeń pobierających energię elektryczną w przyszłości (np. klimatyzacja, pompa ciepła), szacujemy o ile taką instalację należy powiększyć. Określenie mocy bieżącej i przewidywanej jest pierwszym i zarazem kluczowym elementem naszego audytu fotowoltaicznego.

2. Miejsce montażu

Po określeniu mocy instalacji, należy określić miejsce montażu modułówfotowoltaicznych. Jeżeli wspólnie z Klientem określiliśmy docelową moc instalacji np. na poziomie 4 kW, wiąże się to z montażem 13 sztuk modułów (przyjęta moc modułu 310Wp, czyli 310Wp * 13 = 4,03kW). Patrząc z perspektywy maksymalnego nasłonecznienia, najbardziej optymalnym rozwiązaniem jest ich montaż od strony południowej. Jeżeli jednak nie jest to możliwe (np. dom nie posiada dachu od południa, bądź połać jest zbyt mała), moduły fotowoltaiczne można rozmieścić na połaciach zachodniej lub wschodniej. W zależności od potrzeb, całość instalacji może być zamontowana np. na dwóch połaciach (południe-zachód, południe-wschód lub wschód-zachód) lub nawet trzech (południe, wschód, zachód). Alternatywą jest instalacja na gruncie lub np. budynku gospodarczym. We wszystkich przypadkach obowiązuje ujednolicona 8% stawka VAT, dzięki czemu przy wyborze miejsca montażu, Klienci indywidualni mogą się sugerować jedynie funkcjonalnością konkretnego rozwiązania.

3. Ilość wyprodukowanej energii

Po określeniu możliwości montażowych, nasze ustalenia konfrontujemy ponownie z punktem 1, a więc przewidywaną mocą instalacji. Należy bowiem pamiętać, że instalacja składająca się z 13 modułów zamontowanych idealnie od strony południowej, powinna wyprodukować w skali roku więcej energii niż instalacja składająca się np. z 6 modułów zamontowanych od strony południowej i 7 od strony zachodniej. Bazując na danych dotyczących średniego nasłonecznienia w danym regionie, jesteśmy jednak w stanie obliczyć wspomnianą różnicę w uzyskach. W zależności od kierunku połaci dachowych, na których zamontujemy moduły oraz np. kątowi nachylenia dachu, weryfikujemy ponownie założenia dotyczące wielkości instalacji fotowoltaicznej.

4. Koszty inwestycji

Znając możliwości montażowe oraz wielkość instalacji fotowoltaicznej, sprawdzamy pozostałe elementy, które mogą mieć wpływ na montaż, np. stan pokrycia dachowego, lokalizacja rozdzielni elektrycznej czy wartość obecnej mocy przyłączeniowej. Po uściśleniu tych informacji, jesteśmy w stanie dokonać wyceny instalacji i wskazać Klientowi, jaki jest szacowny zwrot z poniesionej inwestycji. Przeanalizujmy to na przykładzie:

  • Klient obecnie płaci 1400 zł za prąd w skali roku
  • Instalacja fotowoltaiczna została wyceniona na 15 tys. zł (kwota brutto)

Jeżeli instalacja fotowoltaiczna mieści się w wielkości od 2 do 10 kW oraz dom jednorodzinny nie przekracza 300m2, Klient może skorzystać z dofinansowania z programu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska – „Mój Prąd”, gdzie można uzyskać do 5 000 zł dotacji na domową instalację fotowoltaiczną, a więc faktyczny koszt fotowoltaiki zostaje pomniejszony:

  • 15 000 zł – 5 000 zł = 10 000 zł

Dodatkowo, w rocznym rozliczeniu podatkowym, po spełnieniu odpowiednich kryteriów, można uwzględnić montaż instalacji fotowoltaicznej jako termomodernizację budynku, a więc realny koszt poniesiony na fotowoltaikę (pomniejszony o dotację z programu „Mój Prąd”), można odliczyć od podatku (maksymalna kwota bazowa inwestycji 53 tys. PLN). Przykładowo, jeżeli Klienta obowiązuje 17% stawka podatkowa, bazując na naszym przykładzie realne koszty instalacji fotowoltaicznej można pomniejszyć o 17%:

  • 10 000 zł – 17% = 8 300 zł

Powracając do pytania o szacowany czas zwrotu z inwestycji w latach, możemy podzielić otrzymaną kwotą przez roczne wydatki na prąd, czyli 1400 zł:

  • 8 300 zł / 1400 zł = 5,9 lat

Oczywiście jest to schemat uproszony, bez założenia wzrostu cen za prąd i stałym poborze energii w kolejnych latach. Bez wątpienia pokazuje jednak, że instalację fotowoltaiczną można traktować jako inwestycję, która po okresie zwrotu będzie generować „darmową energię” jeszcze przez długie lata. Warto bowiem podkreślić, że przy obecnej technologii żywotność modułów fotowoltaicznych szacowana jest na min. 25-30 lat.

5. Umowa i montaż

Po ustaleniu wielkości instalacji, miejscu jej montażu, jesteśmy gotowi do przedstawienia oferty cenowej. Zawsze dbamy o to, aby nasi Klienci przed podpisaniem umowy mieli pełną jasność odnośnie do funkcjonowania ich przyszłej instalacji, dlatego od pierwszego kontaktu służymy fachową pomocą i konsultacjami technicznymi. Przy podpisaniu umowy, staramy się określić kiedy nasza ekipa montażowa pojawi się u Klienta i ile czasu potrwa sam montaż. Zazwyczaj montaże realizujemy do trzech tygodni od zamknięcia wszelkich formalności, a sam montaż trwa od jednego do trzech dni (przy instalacjach do 10kW).

4. Po montażu

Po zrealizowanym montażu, sporządzamy z Klientem protokół odbioru i wypełniamy w jego imieniu dokumenty zgłoszeniowe do Zakładu Energetycznego. Po dostarczeniu przez nas dokumentacji do Zakładu Energetycznego, Klient oczekuje już jedynie na wymianę licznika, dzięki któremu prąd wyprodukowany dzięki instalacji fotowoltaicznej będzie mógł być wprowadzona do sieci (tak zwany licznik dwukierunkowy). Po wymianie licznika, kontaktujemy się z Klientem i pomagamy mu w wypełnieniu wniosku o dofinansowanie z programu „Mój Prąd”. A w tym czasie, jego instalacja już generuje czystą energię.

5. Gwarancja i serwis

Nasz kontakt z Klientem nie kończy się jednak na wspomnianych formalnościach. Gwarancja wykonania instalacji to standardowo okres 5 lat, podczas których sugerujemy coroczny serwis gwarancyjny (gwarancja na wydajność modułów to 25 lat, zaś na falownik 10 lat). Ponadto w przypadku problemów z funkcjonowaniem instalacji, nasza ekipa serwisowa służy pomocą i zapewnia szybką reakcję i odpowiedź na ewentualne problemy.