Fotowoltaika dla firmy

FOTOWOLTAIKA DLA FIRMY

Realny problem wzrostu cen energii w kolejnych latach powoduje, że Przedsiębiorcy coraz częściej patrzą na fotowoltaikę przez pryzmat oszczędności i szybkiego zwrotu z inwestycji. Nasi doradcy techniczno-handlowi doradzą, czy fotowoltaika dla Twojej firmy naprawdę się opłaci.

Podstawowym elementem w rozmowach o inwestycji w instalację fotowoltaiczną jest określenie bieżącego zużycia energii lub też w uproszczeniu, wysokości rachunków za prąd. Ilość pobranych z sieci kilowatogodzin (kWh) wskazuje jakiej wielkości instalacja fotowoltaiczna powinna zaspokoić bieżące potrzeby energetyczne Twojej firmy. Zgodnie z ustawą o Odnawialnych Źródłach Energii (OZE) jeżeli zdecydujesz się na instalację fotowoltaiczną o mocy nie większej niż 50kW (tak zwana mikroinstalacja) Twoja firma będzie traktowana jako Prosument, a więc Producent i Konsument energii elektrycznej.

W praktyce oznacza to, że nadwyżki wyprodukowanej energii np. w okresie wiosenno-letnim będziesz mógł wykorzystać na własne potrzeby w zimie. Prosumenci nie mogą jednak odsprzedawać nadwyżek wyprodukowanej energii, stąd też sugerujemy montaż instalacji fotowoltaicznej o szacowanych uzyskach zbliżonych do Twojego rocznego zużycia. Należy także wziąć poprawkę, że za każdą kWh wprowadzoną do sieci, Zakład Energetyczny odda 80% (instalacja do 10kW) lub 70% (powyżej 10kW) ilości wprowadzonych do sieci kWh. Oczywiście, prawo nie zabrania montażu instalacji fotowoltaicznych większych niż 50kW, jednak wówczas należy wystąpić o pozwolenie na budowę lub koncesję (instalacje powyżej 500kW), co jest procesem zdecydowanie dłuższym niż procedura przyłączenia do sieci mikroinstalacji.

Kluczowym jest też miejsce montażu modułów fotowoltaicznych. Najbardziej korzystnym z punktu widzenia szacowanych uzysków jest montaż na dachu lub gruncie, w kierunku południowym, pod kątem 35 stopni. W rzeczywistości nie zawsze jest to jednak możliwe. Istnieje wiele możliwości rozmieszczenia modułów – dach płaski, dach skośny, montaż modułów na kilku połaciach dachowym lub częściowo na dachu i gruncie. Ważną kwestią jest też odległość miejsca montażu instalacji od głównej rozdzielni elektrycznej. Możliwości jest zawsze co najmniej kilka, co chętnie przedyskutujemy podczas audytu fotowoltaicznego w siedzibie Twojej firmy.

Z uwagi na rosnące zainteresowanie instalacjami fotowoltaicznym ze strony sektora finansowego, jesteśmy w stanie dopasować najlepszą formę ewentualnego finansowania zewnętrznego instalacji (kredyt lub leasing finansowy). Przy odpowiednio dobranej mocy i ułożeniu modułów, miesięczna cena raty leasingowa może być zbliżona do rachunków, które do tej pory Twoja firma płaciła za prąd.

Obecna technologia produkcji ogniw i modułów fotowoltaicznych gwarantuje wieloletnią pracę instalacji (25 lat gwarancji na wydajność mocy nie mniejszej niż 80% mocy wyjściowej). Przy rosnących cenach prądu, czas zwrotu z Twojej inwestycji będzie coraz mniejszy, a co za tym idzie – po kilku latach Twoja firma będzie mogła się cieszyć darmową energią.