Ulga termomodernizacyjna

Ulga termomodernizacyjna 2020

Od 1 stycznia 2019 istnieje możliwość odliczenia od podatku wszystkich wydatków poniesionych na inwestycje związane z termomodernizacją budynków. Ulga dotyczy jedynie osób będących podatnikami oraz właścicielami obiektów w których wykonywana jest termomodernizacja.


Kto i ile mu przysługuje w związku z ulgą termomodernizacyjną?

Odliczenia ulgi termomodernizacyjnej można dokonać jedynie od podstawy obliczenia podatku, czyli może z tego skorzystać każdy którego dochody są opodatkowane według skali podatkowej (18% lub 32%), liniowej (19%) oraz osoby będące na ryczałcie od przychodów ewidencjonowanych.

Z ulgi mogą skorzystać wyłącznie podatnicy którzy są właścicielami lub współwłaścicielami budynków mieszkalnych jednorodzinnych lub wielorodzinnych. Jeśli nie posiadasz tytułu prawnego do obiektu, wówczas ulga nie może być zastosowana! Warunkiem skorzystania z ulgi jest zakończenie w ciągu 3 kolejnych lat wszystkich prac związanych z termomodernizacją.

Jakie budynki się kwalifikują pod ulgę termomodernizacyjną?

W zasadzie wszystkie budynki mieszkalne jednorodzinne kwalifikują się pod prace związane z termomodernizacją budynku które mogą być odliczone od podstawy opodatkowania. Budynki jednorodzinne to budynki wolnostojące, w zabudowie bliźniaczej, szeregowce, zabudowa grupowa, czyli wszystkie budynki które użytkowane są w celach mieszkalnych. 

W ramach zabudowy wielolokalowej dopuszcza się wydzielenie maksymalnie dwóch lokali mieszkalnych lub jednego lokalu mieszkalnego i drugiego użytkowego którego powierzchnia nie przekracza 30% całości powierzchni budynku. Warunkiem dodatkowo jest tutaj posiadanie statusu budynku jednorodzinnego mieszkalnego.

Ulga termomodernizacyjna, a dom w budowie?

 

Dla domu będącego w trakcie budowy nie przysługuje możliwość skorzystania z ulgi termomodernizacyjnej. Ona dotyczy tylko budynków już istniejących.

Podsumowując aby skorzystać z ulgi trzeba:

 • Rozpocząć inwestycję związana z termomodernizacją,
 • Kupować wszystkie towary i usługi na fakturę na osobę imienną,
 • Zakończyć inwestycję w ciągu 3 lat (do końca roku podatkowego)
 • Odliczać wszystkie wydatki na bieżąco, za każdy rok osobno w rocznej deklaracji PIT

Ile można zyskać?

 

Na jednego podatnika kwota ulgi to maksymalnie 53 000zł i nie jest związana z jednym przedsięwzięciem, a wszystkimi inwestycjami poniesionymi przez danego podatnika. 

Limit 53 000zł dotyczy każdej osoby, co oznacza, że dla osób będących w związku małżeńskim przysługuje 53 000zł osobno „na głowę”.

Kwotą podlegającą uldze jest wartość towarów i usług wraz z VAT na te usługi i produkty.

Kwota która nie znajduje miejsca w rocznym zeznaniu podatkowym może być użyta w ciągu maksymalnie 6 lat od daty poniesienia pierwszego kosztu związanego z termomodernizacją. 

Jeśli inwestycja nie zostanie zrealizowana w ciągu 3 lat od daty rozpoczęcia (do końca roku podatkowego), wówczas wszystkie odliczone koszty trzeba doliczyć do dochodu za rok podatkowy w którym termin 3 lat dobiegł końca.

Co nie podlega uldze termomodernizacyjnej?

Uldze termomodernizacyjnej nie podlegają wszystkie inwestycje dofinansowane lub sfinansowane przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska oraz wszystkie koszty uzyskania przychodu, odliczone już od przychodu na podstawie ustaw o zryczałtowanym podatku dochodowym lub poniesionych w związku z korzystaniem z innych ulg.

Na co można skorzystać z ulgi termomodernizacyjnej?

Z ulgi termomodernizacyjnej można skorzystać w dużym skrócie na wszystkie koszta inwestycyjne poniesione na zmniejszenie zapotrzebowania energetycznego budynku oraz zwiększenie ekologiczności systemu grzewczego, z głównym naciskiem na redukcję emisji szkodliwych substancji do atmosfery.

Zatem odliczeniu podlega w głównej mierze zakup i montaż:

 • Pompy ciepła gruntowej lub powietrznej,
 • Systemu rekuperacji,
 • Fotowoltaiki,
 • Kolektorów słonecznych,
 • Docieplenia budynku,
 • Wymiany Stolarki okiennej i drzwiowej,
 • Zakupu kotła gazowego, peletowego oraz na ekogoroszek.
Dodatkowo w prace kwalifikowane do ulgi można zaliczyć:
 • Modernizacje systemu grzewczego – instalacji C.O. oraz C.W.U.,
 • Modernizację przyłącza cieplnego,
 • Demontaż starego źródła ciepła,
 • Regulacja układu hydraulicznego,
 • Ogół materiałów wykorzystywanych do ocieplenia, zbudowania instalacji gazowej i wodnej, elektrycznej grzewczej.
Dodatkowe usługi podlegające uldze termomodernizacyjnej:
 • Wykonanie audytu energetycznego poprzedzającego realizację inwestycji,
 • Analiza termograficzna budynku,
 • Przygotowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej związanej z inwestycją,
 • Wykonanie wszelkiego rodzaju ekspertyz związanych z inwestycją np. ornitologicznej, czy chiropterologicznej.