Czyste powietrze

Program ogólnokrajowy który od 19 września 2018 pozwala na uzyskania od 15 do 90% dotacji na inwestycje związane z instalacją nowego źródła ciepła w budynkach istniejących termomodernizowanych oraz wymianie źródła ciepła. Program ma na celu radykalne zmniejszenie emisji szkodliwych substancji, pyłów i innych zanieczyszczeń do atmosfery.
Program opiera się na założeniu, że finansowaniu podlegają:
 • wymiana starych pieców na pompy ciepła lub inne źródła spełniające wymogi programu,
 • modernizacja instalacji lub budowa nowej instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej
 • modernizacja lub budowa nowej instalacji rekuperacji
 • termomodernizacja budynku – docieplenie i wymiana okien.
 • budowa instalacji solarnych – fotowoltaika lub kolektory słoneczne
 • modernizacja przyłącza elektrycznego pod wymogi nowego źródła ciepła
Program skierowany jest do wszystkich właścicieli domów jednorodzinnych spełniających w których istniejące rozwiązania nie spełniają wymogów programu.

Program Mój Prąd

Ogólnokrajowy program który od 2019 roku skierowany jest do osób fizycznych które zainteresowane są budową domowej instalacji fotowoltaicznej o mocy od 2 do 10kW (mikoroinstalacje). Program pozwala na uzyskanie 5000zł dofinansowania do zakupu i instalacji nowych instalacji. Mój prąd jest wsparciem programu czyste powietrze i dotyczy tylko mikroinstalacji fotowoltaiki. Co warto wiedzieć, to że nie można ubiegać się o dotację kiedy realizowana jest instalacja wsparta innym programem finansowania. Wniosek można składać po zakończeniu instalacji fotowoltaiki oraz dopełnieniu wszystkich formalności u dystrybutora energii.
 
Program jest zbudowany w prosty i klarowny sposób i w zasadzie opiera się o złożenie wniosku z 100% szansą na uzyskanie dofinansowania oraz zwrotem kosztów w terminie nawet tygodnia. Kwota to 5000zł brutto, ale do 50% kosztów całej instalacji. Pokrycie obejmuje zakup paneli, systemu montażowego, inwertera, okablowania oraz montażu. Więcej o programie tutaj

 

Nibe Szwedzka dotacja

Kolejna edycja programu szwedzkiego producenta NIBE na produkty – pompy ciepła, rekuperatory oraz system fotowoltaiki. Program skierowany jest do osób zainteresowanych produktami Nibe. Program zakłada obniżkę cen do 10 tyś. zł za ekologiczne źródła ciepła.
Program zakłada dotację na urządzenia:
 •  do 10 000zł na pompę ciepła z rekuperatorem i panelami fotowoltaicznymi
 • do 5 000 zł na samą pompę ciepła,
 • do 6 000 zł na pompę ciepła z rekuperatorem,
 • do 9 000 zł na pompę ciepła z panelami.
Program funkcjonuje do wyczerpania puli urządzeń objętych dotacją. Praktyka uczy, że z każdym rokiem w trakcie programu zwiększana jest ilość urządzeń objętych dofinansowaniem.
Program jest programem wewnętrznym NIBE i łączy się z wszystkimi krajowymi programami, np. Czyste powietrze, czy Mój Prąd.

Agroenergia

Krajowy program skierowany dla rolników i inwestycji w gospodarstwach rolnych. Program Agroenergia zakłada restrukturyzację sektora rolnego celem ograniczenia wpływu negatywnego rolnictwa na środowisko oraz redukcję zużycia energetycznego przez cały sektor. W tym celu program finansuje:
 • Modernizacje kotłowni i systemu grzewczego
 • Zakup i montaż nowego źródła ciepła np. pompy ciepła
 • Zakup i montaż nowego źródła energii elektrycznej np. fotowoltaika
 • Ogół instalacji mających na celu podniesienie ogólnej wydajności energetycznej gospodarstw rolnych
W programie mogą brać udział wyłącznie rolnicy indywidualni, czyli osoby fizyczne będące włacicielami gospodarstw rolnych.
Program Agroenergia zakłada finansowanie w formie pożyczki do 100% kosztów kwalifikowanych inwestycji oraz do 40% w formie dotacji.
Kwota pożyczki wynosi od 100 tyś złotych do nawet 2 mln zł. Kwota dofinansowania do 800 tyś złotych.

Ulga termomodernizacyjna

Ulga termomedrniazcyjna to program dający możliwość odliczenia od podstawy opodatkowania wydatków które zostały poniesione na przedsięwzięcia termomodernizacyjne. Innymi słowy oznacza to możliwośc odliczenia od podatku kosztów związanych z termomodernizacją. Warunkiem uzyskania ulgi jest poniesienie kosztów przez właściela budynku pod warunkiem, że całość prac zostanie zakończona w czasie nie dłuższym niż 3 lata licząc od początku roku podatkowego.

Ulgę termomodernizacyjną można stosować na:

 • zakup i montaż pompy ciepła wraz z osprzętem
 • zakup i montaż systemu fotowoltaicznego
 • zakup i montaz kolektora słonecznego
 • zakup i montaż systemu rekuperacji
 • zakup i montaż ocieplenia budynku
 • zakup i montaż stolarki okiennej i drzwiowej

Z ulgi termomodernizacyjnej nie można korzystać w przypadku budynków będących w budowie. Ulgę kwalifikuje jedynie inwestycja na budynku już wybudowanym.

Warunkiem odliczenia ulgi jest rozpoczęcie przedsięwzięć inwestycyjnych związanych z termomodernizacją, zakup towarów i odliczenie ich na bieżąco osobno za każdy rok w deklaracji rocznej PIT.

Ulga termomodernizacyjna pozwala odliczyć łącznie do 53 000 zł. Odliczeniu nie podlegają jedynie środki zwolnione z VAT na podstawie ustawy o VAT oraz środki zakupiona w oparciu o inne programy finansujące.
Więcej o programie tutaj.

Kredyt na fotowoltaikę

Na polskim rynku istnieje wiele źródeł kredytowania, wiele z nich posiada korzystne warunki na finansowanie instalacji fotowoltaicznej. Odpowiednio dobrana forma kredytu lub leasingu pozwala na ponoszenie mniejszych kosztów miesięcznych związanych z prądem. Miesięczny koszt kredytu może być niższy bieżace rachunki za prąd sprzed instalacji fotowoltaicznej.