Program „Mój Prąd”

Program Mój Prąd

Krajowy program Mój Prąd to dofinansowanie dla inwestorów będących płatnikami podatkowymi, czyli osób prywatnych, na mikroinstalacje fotowoltaiczne, czyli te o mocy od 2 do 10kW. Program zakłada 5000 zł dofinansowania na zakup i montaż instalacji w gospodarstwach domowych.

Kiedy?

Program opiera się o wnioski składane turami, czyli w oparciu o nabór wniosków. Obecnie trwa drugi nabór i będzie trwał do 18.12.2020, czyli do końca roku. Ogólnie program planowany jest na lata 2019-2025. Czy trzeba się śpieszyć? Program jest limitowany do 1mld złotych i liczy się kolejność złożenia wniosków. Oznacza to że dofinansowanie roczne pokryje 200 tyś instalacji rocznie, co naszym zdaniem będzie ciężkie do zrealizowania. Aby uzyskać dofinansowanie instalacja musi być zakończona w momencie składania wniosku.

Ile można dostać?

Dofinansowanie pokrywa do 50% kosztów kwalifikowanych oraz do 5000zł, czyli w każdym przypadki wynosi maksymalne 5000zł, ale tylko dla instalacji o mocy od 2 do 10kW. Instalacje z poza tego zakresu nie podlegają dofinansowaniu. 

Ile można zaoszczędzić?

Eksperci podają, że przy obecnych cenach prądu (2019) można oszczędzić około 2500zł rocznie, co oznacza, że instalacja o mocy 8kW z uwzględnieniem programu Mój Prąd zwróci się w ok. 8 lat. Przy obecnych cenach prądu. Bez innych dotacji. Z innymi dotacjami ten czas można skrócić o rok, dwa, nawet trzy! Napisz do nas!!! 

Dodatkowo zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej zwolniony jest z opodatkowania PIT!

Warunek otrzymania dotacji?

Warunków dochodowych nie ma, czyli w zasadzie każdy otrzymuje dofinansowanie w wysokości 5000zł. Jedynymi warunkami jest dopełnienie formalności, czyli:

  • faktura za wykonaną instalację
  • dowód opłaty faktury
  • umowa z dostawcą energii poświadczająca instalację licznika dwukierunkowego

Mój prąd a inne programy?

Niestety mój prą nie łączy się z innymi programami finansowania np. Czyste powietrze.

Jak i gdzie złożyć wniosek? 

Wniosek o dofinansowanie z programu czyste powietrze dostępny jest na stronie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Wniosek trzeba przygotować w formie papierowej i poprawnie wypełniony wniosek należy złożyć w siedzibie Narodowego Funduszu, lub wysłać pocztą lub przez internet przez profil zaufany, lub e-dowód. TUTAJ.

Do wniosku należy dołączyć (również dla elektronicznych wniosków) dokumenty:

  • Duplikat faktury za zakup i montaż instalacji. Faktura mysu być opatrzona adnotacją „Zgłoszono do programu priorytetowego Mój Prąd”
  • Dowód zapłaty za fakturę zgodny z kwotą na fakturze
  • Zaświadczenie dostawcy energii potwierdzające montaż licznika dwukierunkowego.
Wniosek w formie papierowej należy wysłać na adres:

 

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
ul. Konstruktorska 3A 
02-673 Warszawa