Program „Czyste powietrze”

Czym jest program czyste powietrze?

Czyste powietrze to rządowy program polegający na dotacji od 15 do nawet 90% na wszystkie inwestycje polegające na wymianie źródła ciepła na bardziej ekologiczne. Czyste powietrze skierowane jest obecnie do klientów indywidualnych (podatników) będących właścicielami budynku i skierowane jest głównie na wymianę piecy węglowych i na drewno. Posiadanie chociażby kominka już znacznie zwiększa

Program ma na celu dofinansowanie do:

  • Wymianę źródła ciepła na nowe, posiadające odpowiednie certyfikaty.
  • Modernizację lub montaż instalacji grzewczej oraz ciepłej wody użytkowej
  • Rekuperacja – zakup i montaż
  • Docieplenie termiczne budynku
  • Wymiana stolarki drzwiowej i okiennej
  • Fotowoltaika – zakup i montaż
  • Solary – zakup i montaż
  • Modernizacja przyłącze elektrycznego (tylko jeśli wymaga tego nowe źródło ciepła)

Cel programu Czyste Powietrze

Program ma na celu ogólne ograniczenie emisji CO2 oraz pyłów do atmosfery wytwarzanych przez domy jednorodzinne i wielorodzinne. Ograniczenie to ma być osiągnięte przez samo zmniejszenie tych substancji wprowadzanych do atmosfery oraz dodatkowo ograniczenia zapotrzebowania energetycznego przez gospodarstwa domowe.

Kto może brać udział w programie?

Program jest skierowany do osób indywidualnych (podatników), będących właścicielami istniejącego budynku w którym wykonywane są czynności związane z termomdernizacją lub modernizacją ogrzewania. Wartość dofinansowania znajduje się w przedziale od 15 do 90% w łącznej kwocie do 53 tyś zł. Firmy i organizacje nie mogą brać udziału w programie. Dla nich są inne programy.

Co i w jakim domu?

Czyste powietrze przeznaczone jest tylko dla istniejących domów, nowobudowane nie kwalifikują się od początku 2020. Program rozdziela budynki istniejące na dwie kategorie – te które otrzymały pozwolenie na budowę przed 15.12.2002 i po tej dacie. Poniżej tabela omawiająca co i w jakich przypadkach może być zakwalifikowane.

Budynki jednorodzinne wolnostojące, również te w zabudowie bliźniaczej a nawet szeregowe gdzie można podzielić powierzchnię na dwa lokale, lub lokal mieszkalny i użytkowy, z tym że lokal użytkowy nie może przekraczać 30% całości budynku.

Jeśli w budynku jednorodzinnym prowadzona jest działalność gospodarcza, wówczas wartość kosztów kwalifikowanych jest wyliczana proporcjonalnie do całości powierzchni – czyli traktowana jest jak powierzchnia lokalu użytkowego.

 

Czas trwania programu czyste powietrze

Program czyste powietrze zaplanowany jest do 2029 roku. Wniosek wydawany jest na całą inwestycję, ale całość kosztów i prac musi być zakończona do końca programu czyli do końca 2029 roku, . Obecnie rozpoczęcie prac nie może nastąpić przed datą złożenia wniosku (z wyjątkiem kosztów audytu, świadectwa energetycznego), a czas na realizację inwestycji może wynosić maksymalnie 2 lata od daty podpisania umowy.

Ile można uzyskać z dofinansowania?

Program czyste powietrze pozwala na uzyskanie do 53 000 zł, a minimalny to 7000 zł. Wartość zależy o kosztu całej inwestycji oraz od progów dochodowych na członka rodziny. Wartość dofinansowania wyliczana jest i może pokrywać od 15 do 90% całej inwestycji. Jeśli dofinansowanie 53 000zł to za mało, wówczas reszta kwoty może być finansowana w formie pożyczki. Poniżej tabela mówiąca ile mogą wynosić koszty kwalifikowane na poszczególne rodzaje inwestycji:

Fotowoltaika a program czyste powietrze

Fotowoltaika podobnie jak kolektory słoneczne mogą być finansowane w 100% kosztów kwalifikowanych w formie pożyczki, a cena 1kWp nie może przekraczać 6000zł.

Tabela przentująca jak kwalifikowane są koszty względem dochodu na członka rodziny.


Gdzie i jaki wniosek złożyć na dofinansowanie Czyste powietrze?

 Na stronie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej należy założyć i aktywować konto w zakładce beneficjet. Następnie trzeba wprowadzić wszystkie wymagane dane zgodnie z załączoną listą sprawdzającą, wypełnić wniosek o dofinansowanie z załącznikami. Następnie wniosek jest weryfikowany, po pozytywnej weryfikacji należy podpisać umowę.

Po zakończeniu inwestycji składamy wniosek o płatność, później ten wniosek jest weryfikowany przez WFOŚiGW i można rozliczyć całą inwestycję

Dotacja lub pożyczka mogą być wypłacane po zrealizowaniu kolejnego etapu inwestycji, jak i po całości przedsięwzięcia. Pieniadze z dofinansowania są przekazywane po zakupie, dostawie, montażu i uruchomieniu ewentualnym uruchomieniu podmiotu etapu inwestycji. Zwrot następuje na konto bankowe wykonawcy, lub jeśli inwestor sam opłacał wszystkie elementy to na rachunek prywatny inwestora w oparciu o zebrane dowody księgowe np. faktury imienne.