Gruntowe pompy ciepła

O gruntowych pompach ciepła!

Gruntowa pompa ciepła to urządzenie ogrzewające dom oraz ciepłą wodę użytkową, a przy tym oszczędniejsza od tradycyjnych źródeł ciepła (np. piec węglowy) o nawet 80%! Gruntowe pompy ciepła to urządzenia najbardziej przyjazne środowisku i ekologiczne. Nie emitują szkodliwych substancji, poziom poboru energii elektrycznej to 1/5 energii grzewczej, a poziom hałasu generowany przez te urządzenia jest mniejszy niż lodówki! Posiadając gruntową pompę ciepła oszczędzamy środowisko i portfel!

Gruntowe pompy ciepła swoją energię czerpią z dolnego źródła, którym jest ziemia, ale może to być również np. woda w stawie, czyli źródło stałej temperatury. Dla gruntu przyjmuje się ok 7 stopni stałej temperatury i to na tej temperaturze operuje pompa ciepła, która poprzez pracę sprężarki uzyskuje z odwiertu zaplanowaną moc grzewczą. Cechą wyróżniającą instalację z gruntowym wymiennikiem jest darmowe źródło chłodu. Jedynym elementem wykonawczym jest pompka która musi to ciepło wyciągnąć z ziemi. W przeciwieństwie do powietrznych pomp powietrza, główny element wykonawczy czyli sprężarka nie pracuje oszczędzając przy tym całą moc elektryczną urządzenia oraz oszczędzając samo urządzenie

Gruntowa pompa ciepła jako ogrzewanie grzejnikowe?

Przyjmuje się, że pompa ciepła działa tylko w układzie niskotemperaturowym, czyli wymaga podłogówki. Odpowiednio dobrana pompa, zaprojektowana instalacja pozwalają jednak na pracę w układzie wysoko temperaturowym, czyli z grzejnikami. Mamy dziesiątki instalacji gruntowych pomp ciepła które działają na układzie grzejnikowym, a sprawność instalacji jest niemal taka sama jak w przypadku instalacji niskotemperaturowych. Instalacje grzejnikowe wymagają innego doboru gruntowej pompy ciepła, jak również uniemożliwiają zastosowanie chłodzenia pasywnego przez układ grzejnikowy, który zwyczajnie nie odda chłodu, lub będzie powodować kondensacje wody na grzejniku, czyli jego zawilgocenie.

Odwierty – kolektor pionowy

Ziemia posiada swoje ciepło właściwe, czyli zgromadzoną energię stałą i zależną od samego rodzaju gleby i ilości wody znajdującej się w niej. Przyjmuje się ok 7 stopni w przedziale 5-100m głębokości i to na tej temperaturze operuje pompa ciepła. Zakumulowana energia wykorzystywana jest przez pompy ciepła przez wymiennik którym jest kolektor pionowy. W odwiercie umieszczana jest sonda pionowa, czyli rura w układzie zamkniętym w której czynnikiem pracującym jest niezamarzający glikol. Do naszych odwiertów wykorzystujemy sondy o rurach fi 40 z ścianka 3,0 czyli standardowe rury PE. Wyróżnikiem stosowanych przez nas materiałów są specjalne dodatki do rur, czyli HDPE czyli Polietylen sieciowany dzięki któremu rura nie traci właściwości w czasie, oraz dodatek RC chroniący rurę przed mikropęknięciami. Na blisko łącznie 10 000 kilometrów odwiertów które wykonaliśmy w Polsce jeszcze nie mieliśmy przypadku rozszczelnienia instalacji na dolnym źródle.

Głębokość i łączna ilość odwiertu zależy od warunków glebowych oraz samej mocy grzewczej urządzenia. Wykorzystanie energii z dolnego źródła to bezpieczny i ekologiczny sposób ogrzewania wszystkich rodzajów budynków, od domów jednorodzinnych po ogromne budynki użyteczności publicznej czy magazyny gdzie urządzenia łączone są w kaskady o łącznej mocy nawet kilkuset kilowatów.

Odwierty pionowe z uwagi na niewiele potrzebnego miejsca mogą być wykonywane nawet na małych działkach.

Dobieramy nasze dolne źródła tak aby nie wyziębić instalacji, aby zawsze zdążyła się zregenerować. Pompy z chłodzeniem pasywnym same regenerują dolne źródło podczas chłodzenia dając gwarancję na zawsze 100% wartość uzysku z dolnego źródła.

Działanie pompy ciepła

Działanie pompy ciepła to nic innego niż praca pompy obiegowej która zapewnia obieg czynnika (glikolu) który odbiera ciepło z kolektora pionowego – sondy, następnie przekazuje go na wymiennik płytowy, w którym następuje przekazanie energii cieplnej na czynnik chłodniczy sprężarki, która przez swoją pracę osiąga wysoką temperaturę która już jest przekazywana na ogrzanie domu, lub ciepłej wody użytkowej.

Gruntowa pompa ciepła to urządzenie bezawaryjne i nie wymagająca w zasadzie serwisu ze względu na stałe i stabilne warunki pracy. Cała praca odbywa się w kotłowni – ogrzewanym pomieszczeniu o stałej temperaturze oraz pozbawionym wilgoci. Dolne źródło dobrze zaprojektowane zawsze podaje na pompę stałą temperaturę ok 7 stopni co sprawia, że żywotność gruntowych pomp ciepła to 20-30 lat. Serwisujemy dalej jedne z naszych pierwszych instalacji gdzie pompy działają nieustannie 25 lat bez najmniejszych problemów.